Vragen voor ROK 1: Iedere school functioneert in een specifieke context die van belang is voor wat de school doet en welke keuzes ze maakt. De lerende, de ouders/thuisomgeving, het schoolteam en de bestuursleden zijn van belang voor wat de school doet en welke keuzes ze maakt. Dit is de input.