Kan je de impact beschrijven van duaal leren op de schoolorganisatie (organisatie op klasniveau, lesroosters, personeelsbeleid, infrastructuur, budgetten...)?

De impact van het implementeren van een duaal traject zal voelbaar zijn op verschillende aspecten binnen de werking van de school:

  • Organisatie op klasniveau
  • Onderwijskundig beleid (lesroosters)
  • Personeels- en professionaliseringsbeleid
  • Financieel en materieel beleid (infrastructuur en budget)

We werken elk van deze aspecten uit.
Succesvol duaal leren opstarten vraagt dat je vanuit verschillende perspectieven kijkt en terzelfdertijd het grotere plaatje in het oog houdt: de implementatie van dat duaal leren. Dat wil dan ook zeggen dat je als school een visie moet ontwikkelen, die
zich verder vertaalt in de hierboven genoemde aspecten.

Organisatie op klasniveau
Enerzijds zou je kunnen opteren voor aparte duale klassen, maar aangezien je hiervoor geen extra middelen krijgt, is integratie wellicht een betere optie. Zo zou je kunnen gaan voor gemixte klasgroepen met duale en niet-duale leerlingen samen of kies je voor een graadklas. In geval van de laatste optie zullen de desbetreffende leerkrachten optimaal rekening moeten houden met de gedifferentieerde beginsituatie.

Lesroosters
Om goede afspraken te maken met de bedrijven is het nodig om duidelijkheid te geven over wanneer de leerlingen op de werkplek zullen zijn. Dat vertaalt zich rechtstreeks naar de organisatie van de lessen, de samenvoegingen van klassen, de bezetting van specifieke lokalen, de inzet van leerkrachten op bepaalde dagen,…

Personeelsbeleid (kijk ook even naar Fase 1 vraag 2 en Fase 1 vraag 5)
Uit de eerdere aspecten is het al duidelijk geworden dat de uitrol van duaal heel wat impact kan hebben op de praktische organisatie op school. Dat betekent dus dat niet enkel de betrokken leerkrachten, maar het voltallige personeel geraakt worden.  Veranderingen gaan steeds gepaard met weerstanden. Die weerstanden kan je aanpakken door met volgende factoren (alleen of in een combinatie) aan de slag te gaan: je werkt aan een visie in de school rond het duale, je zorgt dat de mensen beschikken over de nodige vaardigheden (zie ook Fase1 vraag 5) , je werkt aan de motivatie van het team , je voorziet de nodige middelen voor deze verandering en je maakt met deze schoolscan jouw actieplan.

Financieel en materieel beleid
De opzet van duaal maakt dat je als school ook je financiële middelen anders zal inzetten. Zo kan bijvoorbeeld de investering in dure toestellen en machines soms overbodig worden, omdat het meest recente materiaal aanwezig is in het bedrijf waar de leerlingen aan werkplekleren doen. Of kan een andere investering zich net opdringen opdat leerlingen  met het juiste materiaal aan de slag kunnen.

Bovendien zal er ook aandacht moeten zijn voor de opleiding van de (praktijk)leerkrachten die geconfronteerd zullen worden met (technische) vragen van leerlingen. Die opleiding kan bijvoorbeeld in het bedrijf/instelling of bij de sectorfederatie gebeuren.

Hoe pakken ze dit aan bij Kogeka Geel?