F2: Start organisatie

Samen met het duale kernteam heeft de directie beslist dat een duale richting opgestart zal worden.
Op basis van de reeds verzamelde informatie uit de vorige fase zal het duale team aan de slag gaan om duaal leren een duurzame plaats te geven in de school.

Startend vanuit een duidelijk omschreven visie zal dit team een haalbaar plan van aanpak opstellen waarmee het hele schoolteam aan het werk kan gaan.

Een andere belangrijke taak van dit team is het informeren van alle betrokkenen.