Zijn er voldoende leerbedrijven die zich engageren om duaal leren te implementeren?

Een eerste jaar is altijd zoeken. Bedrijven zoeken is een wezenlijk onderdeel van het succes van duaal leren. Een duidelijke communicatie met die bedrijven is daarbij belangrijk.

Want duaal leren is meer dan opvang van leerlingen. Een aanzienlijk deel van het leren zal effectief op de werkvloer plaatsvinden. Bij de zoektocht naar een werkplek is het alvast van belang om dat element zeker te bespreken met de bedrijven.

Ga zeker ook fysiek op bezoek in verschillende bedrijven. dat is belangrijk om het bedrijf te leren kennen. Dit kan eventueel ook in samenspraak met of gecoördineerd door de sectorfederatie.

Om in aanmerking te komen als werkplek, moet het bedrijf erkend zijn als leerwerkplek. Wanneer een bedrijf deze erkenning nog niet heeft, kan het zijn dat de trajectbegeleider dit proces mee zal ondersteunen.

Afhankelijk van de organisatie zijn er soms meerdere leerbedrijven per leerling nodig. Zo werken sommige scholen met een rotatiesysteem (carrousel) waar de leerling bij verschillende bedrijven de verschillende leerinhouden onder de knie krijgt. Bij anderen is het weer 1 leerling voor 1 leerbedrijf. Dat gaat samen met de geplogendheden op school, de bestaande leermogelijkheden, de aanwezigheden van mentoren in het leerbedrijf,…

Voor sommige scholen kan het nodig zijn om een goed en stabiel netwerk aan leerbedrijven (ook wel een portefeuille genoemd) uit te bouwen, waaronder ook bedrijven die dat jaar geen leerlingen opvangen. Zeker voor scholen die werken met een carrousel of die moeten samenwerking met kleine bedrijven (zoals tegelaars, bakkers, etc.) Er kan namelijk in bepaalde bedrijven of sectoren een tijdelijk verzadigingseffect plaatsvinden wanneer een leerling na het traject wordt aangenomen of door opleidingsmoeheid bij de mentoren in het bedrijf. Ook schommelingen in het leerlingenaantal kunnen zorgen dat elk jaar een andere hoeveelheid plaatsen nodig is. Het is belangrijk dat er doorheen het jaar genoeg contact gehouden wordt met de bedrijven, ook zij die dit jaar geen leerlingen kunnen of willen opvangen.

Het kan handig zijn om te kijken bij fase 1 vraag 10, fase 1 vraag 11 en fase 1 vraag 14 om leerbedrijven te overtuigen.

En dan blijft de vraag: wil je het engagement van de leerbedrijven vastleggen in een getekende overeenkomst? Of volstaat het om verder te werken met een mondelinge overeenkomst?

Criteria voor het selecteren van bedrijven

Samen met de Provincie Antwerpen voerde de UAntwerpen een onderzoek uit bij scholen waarbij onder andere de criteria om een bedrijf als werkplek te selecteren in kaart werden gebracht. Volgende criteria bleken van belang:

  • Kans op erkenning via contact met de sectorverantwoordelijke
  • Diversiteit van leeractiviteiten en specialisatie die mogelijk zijn op de werkvloer in relatie tot de activiteitenlijst
  • Motivatie om duaal te starten
  • Diversiteit van leeractiviteiten in relatie tot de interesse van de leerling
  • Locatie en bereikbaarheid voor een leerling zonder auto
  • Aantal duale plaatsen
  • Ervaringen met (stage)begeleiding gegeven in vorige jaren
  • Type bedrijf (grootte, gepercipieerde begeleidingsstijl, vereist werkniveau) in persoonlijkheid en werkervaring van de leerling