F3: Engagementen vastleggen van externen

In de vorige fases ging je reeds aan de slag met het inwinnen van informatie, het informeren van de betrokkenen, de verdeling van de to-do’s en de start van de werking van het duale team door de uitvoering van het projectplan.

Nu komt het er op aan om duidelijke engagementen met alle partners vast te leggen.
We denken dan in eerste instantie aan het leerbedrijf. 

Heb je hier nee’s dan kan je voorlopig niet verder met het duale traject totdat je de drempel(s) hebt aangepakt.