Is er een gezamenlijk plan van aanpak voor de realisatie van het duaal leren met het bedrijf?

  • De school en het bedrijf hebben een akkoord over de vooropgestelde aanpak van de duale student.
  • De doelen zijn verdeeld in een opleidingsplan of handelingsplan (vraag F3-01).
  • Het bedrijf heeft mentoren klaar die hun rol (begeleiden van leerproces en aanspreekpunt leerling en school) kennen.
  • Er is een afspraak over hoe de bedrijven zich bekend maken op de school voor alle betrokkenen: ouders, leerlingen en leerkrachtenteam.
  • De matching en screening van de leerling en bedrijf zijn duidelijk: plaats, datum en aanpak.
  • De contactmomenten tussen de trajectbegeleider en mentor liggen vast.
  • De beginsituatie en aanpak van de leerlingen is doorgesproken in een eerste gesprek tussen de trajectbegeleider en de mentor.
  • De aanpak van de evaluatie is doorgesproken en ligt startklaar. De evaluatiemomenten liggen vast. Er is afgesproken wat er gebeurd wanneer het duale traject niet vlot verloopt.