F6: Duurzame samenwerkingen uitbouwen

Het is essentieel om duurzame samenwerkingen tussen scholen en leerbedrijven op te bouwen in het kader van duaal leren.

Het overlegkader ‘Samen werken aan duaal’ bevat acht thema’s waarover overleg en samenwerking nodig Vier thema’s zijn gericht op de leerling en vier op de samenwerking tussen de school en het leerbedrijf.

Door regelmatig deze thema’s te bespreken, informatie hierover uit te wisselen en begeleidingsactiviteiten af te stemmen, kunnen leerbegeleiders samen een sterkere en duale leer- en werkomgeving creëren voor een leerling.

In deze fase wordt elk thema kort voorgesteld. Daarnaast worden er overlegdoelen binnen elk thema voorgesteld om de betrokkenheid tussen de school en het leerbedrijf te vergroten.

Voor meer informatie over deze thema’s, het project en de link met wetenschappelijke literatuur, klik hier.

Diamodel