Hebben de school en het leerbedrijf gezamenlijk de doelen vastgelegd voor het komende schooljaar?

Vertrekkend van het doelenkader, (voordien “standaardtraject”) waarin alle te bereiken competenties vermeld staan, wordt er een opleidingsplan opgesteld. Hierin wordt duidelijk aangegeven wie (school-werkplek) welke doelen op zich neemt. Kennis en competenties worden verduidelijkt naar aanbreng en inoefening. Alle betrokken partijen benoemen hun rol in het leerproces. Je krijgt zo zicht op eventuele competenties die nergens aan bod (kunnen) komen. In dat geval kan gezocht worden naar andere mogelijke externe aanbieders. 

Het is een meerwaarde om deze plannen met alle leerkrachten van de betrokken klas(sen) te bekijken zodat ook de leerkrachten van de algemene vakken hierop kunnen inspelen naar inhouden en timing toe. Wanneer iedereen weet wie wat en wanneer doet, wordt het leerproces en traject versterkt.

Het opleidingsplan is de basis van planning en een leidraad voor evaluatie. De opleidingsplannen worden bij aanvang aangepast aan de specifieke beginsituatie van de leerling. Voor leerlingen uit het buso wordt het opleidingsplan opgenomen in het handelingsplan.