Zijn alle andere betrokkenen op de hoogte? (bv. CLB, RTC, scholengroep, pedagogische begeleiding, …)?

De pedagogische begeleidingsdienst neemt initiatieven rond professionalisering van trajectbegeleiding maar biedt ook ondersteuning op maat van jouw school maar ook via netwerken en vormingen. Je kan er als school terecht met specifieke vragen. Voor de transitie, uitwerking maar ook didactische ondersteuning van duaal leren kan je ook beroep doen op jouw RTC (Regionaal Technologisch Centrum). Ze bieden programma’s aan om het duale traject mee te ondersteunen. Het is belangrijk om te weten dat er gerichte, professionalisering en ondersteuning is.

Ook de sectororganisaties bieden informatie en vormingen aan gericht op hun bedrijven. 

Het CLB is er om leerlingen in te lichten over de mogelijkheden van duaal leren en dit als een volwaardige keuze aan te bieden maar ook om duale leerlingen te ondersteunen, begeleiden in hun duale proces. Het is zinvol om dit goed door te spreken zodat de leerlingen optimaal begeleid en ondersteund kunnen worden in het proces van kiezen voor en studeren binnen een duaal traject.