Vragen voor ROK D4: Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoordelingscriteria.