Is het voor elke partner duidelijk wat zijn rol is binnen de begeleiding van de leerling?

Zowel de school als het bedrijf zal de leerling begeleiden gedurende het duale traject. Op de werkplek gebeurt de begeleiding voornamelijk door de mentor, de begeleiding vanuit de school wordt vormgegeven door de traject begeleider. Hier vind je een overzicht van de verwachtingen vanuit de overheid rond deze begeleiding. 

Als mentor of trajectbegeleider zal je het leerproces van de leerling mee begeleiden. De mentor neemt die taak voor zich vanuit het bedrijf, de trajectbegeleider vanuit de school. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over wie hierin welke taken zal opnemen. Hier kan je een formulier vinden om deze taakverdeling te verduidelijken. 

Wat is de voornaamste rol van de mentor?

  • Zorgen dat leerlingen zich goed voelen op de werkvloer
  • Weten welke competenties zij moeten aanleren
  • Met de leerkracht van de school bespreken hoe ze de leerling pedagogisch ondersteunen
  • Competenties aanleren aan de hand van een onderwijsleergesprek/doen
  • Samen met de trajectbegeleider evalueren

Wat is de voornaamste rol van de trajectbegeleider

  • Het leertraject opvolgen: kunnen alle competenties behaald worden? 
  • Welbevinden van de leerling opvolgen
  • Samen met de mentor evalueren
  • Controleren op veiligheid: hebben de leerlingen de nodige beschermingsmiddelen gekregen? Is de werkplaats veilig?