Is het voor elke partner duidelijk wat zijn rol is binnen de evaluatie van de leerling?

De klassenraad beoordeelt of een leerling al dan niet geslaagd is. Zowel de trajectbegeleider als de mentor maken deel uit van de klassenraad. Ook hier maken school en bedrijf best een goede taakverdeling zodat iedereen weet op welke manier hij of zij betrokken is in het evaluatieproces.

Naast een taakverdeling spreek je best ook af wat je op welke manier je gaat evalueren. Bekijk welke evaluatietools er bestaan voor duaal leren en welke hiervan je het meest geschikt vindt binnen de context van school en bedrijf. Uiteraard kan er ook gewerkt worden met een evaluatietool die de school, het bedrijf of de sectororganisatie zelf ontwikkelde.

Denk ook na welke rol de leerling krijgt binnen de evaluatie. Door een leerling zichzelf te laten evalueren stimuleer je immers de betrokkenheid van de leerling bij het leerproces waardoor de leerling meer geneigd zal zijn om feedback te aanvaarden en actie te ondernemen bij werkpunten.