Wat bespreek ik omtrent de leervooruitgang?

Tijdens het duale traject is het belangrijk om de leerprogressie van de leerling op school en op de werkplek op te volgen. Een volledig beeld van de leerling kan worden verkregen door zowel de progressie op school als op de werkplek te bespreken.

Hoed

In dit gesprek kan ook de leerfocus voor de volgende begeleidingsperiode worden bepaald, gebaseerd op de geplande leer- en werkactiviteiten en de behoeften en ambities van de leerling. Daarnaast kunnen er gezamenlijk oplossingen worden gezocht als bepaalde competenties niet meer op school of in het bedrijf kunnen worden aangeleerd.

Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf gedurende het jaar:

 • De leervooruitgang van de leerling op school en op de werkplek
 • De leerfocus voor de volgende begeleidingsperiode
 • Het leerplan 

Eventuele overlegdoelen om voorop te stellen:

 1. Evalueer of bespreek hoe de leerling gegroeid is in zijn (jobspecifieke) kennis en vaardigheden en op welke niveau de leerling deze beheerst (eventueel met behulp van het leerplan of het evaluatieformulier)
 2. Bekijk hoe bepaalde vaardigheden verder versterkt of geprofessionaliseerd kunnen worden op de werkplek en school in de volgende begeleidingsperiode
 3. Bevraag hoe specifieke(technische) handelingen of werkzaamheden aangeleerd worden in de les en hoe dit eventueel verschilt van hoe deze worden uitgevoerd op de werkplek.
 4. Bevraag wat de leerling doorheen het hele duale leertraject moet kunnen of kennen
 5. Bevraag wat de leerling heeft geleerd of zal leren in de volgende begeleidingsperiode op school, en hoe dit aansluit bij de werkzaamheden op de werkplek
 6. Bespreek in welke mate de geoefende of geplande vaardigheden, kennis en/of werkzaamheden passen in het leerplan of traject van de leerling
 7. Bepaal op welke werkzaamheden, vaardigheden, en -kennisaspecten gefocust zal worden binnen de volgende begeleidingsperiode.
 8. Bespreek of zoek naar extra leerkansen voor de leerling op de werkvloer

Basiskennis en -vaardigheden