Wat bespreek ik omtrent het evaluatie- en feedbacksysteem?

In een duaal traject wordt de leervooruitgang van de leerling op verschillende momenten geëvalueerd. De school kan kiezen uit verschillende (online) evaluatiedocumenten, -tools en -platforms om dit in kaart te brengen.

VergrootglasOm ervoor te zorgen dat de evaluatie goed verloopt, is het belangrijk om samen de (online) evaluatiedocumenten vooraf door te nemen en afspraken te maken over hoe, hoe vaak en wanneer deze evaluties moet ingevuld worden. Bespreek ook hoe dit evaluatiesysteem kan aansluiten op de formele of informele feedbackpraktijken op de werkplek.

Ten slotte is het ook goed dat Mentoren weten hoe de scores in de rapporten worden bepaald en wat hun rol is in de eindbeoordeling.

Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf aan het begin en gedurende het jaar:

  • Het evaluatiesysteem
  • Feedbackgesprekken op het werk
  • De procedure van de rapportscore en de eindbeoordeling

Eventuele overlegdoelen om voor te leggen:

  1. Overloop samen met de trajectbegeleider hoe de feedback- en evaluatiedocumenten of software platform dient ingevuld te worden door de leerling en/of de mentor
  2. Bespreek hoe vaak, wanneer en op welke manier de mentor wordt verwacht om de leerling te evalueren of schriftelijk feedback te geven over zijn werkzaamheden op de werkvloer.
  3. Bepreek van onduidelijkheden, onzekerheden, en/of eventuele aanpassingen in hoe competenties beoordeeld worden, of hun de evaluatie en feedback georganiseerd wordt in de samenwerking
  4. Leg samen vast wanneer de trajectbegeleider de leerling op de werkvloer kan komen observeren
  5. Overloopt welke attitudes, vaardigheden, en kennis-aspect beoordeeld dienen te worden tijdens het duale leertraject (met behulp van het leertraject) om te bepalen of een leerling al dan niet slaagt
  6. Bespreek in welke mate de werkplek ook evaluatiegesprekken organiseert voor de leerling, wie deze momenten begeleidt en waarop deze gesprekken focussen. Bespreek hoe de school deze momenten kan ondersteunen of opvolgen.
  7. Bespreek hoe bepaald wordt of een leerling al dan niet slagen voor de opleiding, hoe en welke rol de mentor of het leerbedrijf verwacht wordt te spelen hierin

Sociale houding