Vragen voor ROK R1: De school bereikt de minimaal gewenste output bij een zo groot mogelijke groep van lerenden.