Wat is/was deeltijds?

Sinds 2019 wordt het stelsel van deeltijds onderwijs hervormd naar een systeem van duaal leren. Tegen 2025 zullen alle opleidingen van het stelsel deeltijds onderwijs omgevormd zijn naar een duaal traject.

In een deeltijds systeem krijgen leerlingen 2 dagen per week les in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO). De drie andere dagen doet de leerling aan werkplekleren. Het CDO screent de leerling eerst op arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties. Op basis van deze screening zal de leerling een aanlooptraject volgen of een echte arbeidservaring. Een aanlooptraject is er voor leerlingen die bereid zijn om te werken maar nog bepaalde attitudes en vaardigheden moeten ontwikkelen.

Een echte arbeidservaring kan via twee soorten overeenkomsten: 

Afhankelijk van de overeenkomst krijgt de leerling ook een leervergoeding. Bij een OAO is de leervergoeding afhankelijk van de vooropleiding van de leerling. Voor een DA is deze vergoeding afhankelijk van de cao. De leerling krijgt ook nog een vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer.