Wanneer en op welke manier wordt de werking van het duale traject bevraagd?

Om kwaliteitsvol te kunnen werken en het proces zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om het gelopen proces onder de loep te nemen. Er zijn een aantal vaste momenten waarop alle belanghebbenden: schoolintern, de leerlingen en ouders en de betrokken bedrijven, bevraagd en gehoord worden over het proces.  Er kan gewerkt worden met vragenlijsten maar er kunnen ook vergadermomenten ingepland worden. Ouders kunnen ook gehoord worden bij een oudercontact.

Schoolintern kan deze evaluatie gebeuren in aanloop van deliberaties en op personeelsvergaderingen. Een voordeel is dat alle leerkrachten zo ook mee op de hoogte blijven omdat het mee in de planning opgenomen wordt.

Inspiratie vanuit de praktijk: 

Campus Max brengt bijvoorbeeld de betrokken personen van de bedrijven drie keer per jaar (telkens in een ander bedrijf) bij elkaar om te bespreken hoe de duale trajecten lopen. Het is belangrijk om een leidraad te hebben zodat alle onderdelen (screening – kennismaking – samenwerking – realisatie doelen – evaluatie – …) aan bod komen. Dit biedt ook mogelijkheden naar leren van elkaar en herkennen van bepaalde zaken.