Is de screening en matching van leerlingen met werkplekken rond?

Er bestaan verschillende tools voor de screening van leerlingen in het kader van duaal leren. Tijdens deze screening worden arbeidsrijpheid, arbeidsbereidheid en motivatie van leerlingen in kaart gebracht. 

Op basis van de screening ga je samen met het bedrijf bekijken welke leerling past binnen het bedrijf. Hoe deze matching vorm krijgt is ook weer iets dat school en bedrijf best samen bespreken. Je kan sollicitatiegesprekken organiseren of gebruik maken van matchingtools (opgelet: voor deze tool moet je een profiel aanmaken).

Wanneer leerlingen wel arbeidsbereid blijken maar nog niet arbeidsrijp, komen ze in aanmerking voor een aanloopfase (enkel in het gewoon secundair onderwijs) waarin leerlingen voorbereid worden op een instap in een duaal traject. Deze fase duurt zo kort mogelijk (zo lang als de leerling ondersteuning nodig heeft) en kan worden georganiseerd door de school zelf of door een externe partner (Ondersteuning Alternerend Leren – OAL). Enkele voorbeelden van partners zijn: Profo, Groep Intro, Arktos, …

Voor het Buitengewoon Secundair Onderwijs bestaat er een Alternerende Beroepsopleiding (ABO). Dit traject heeft als doel de tewerkstellingskansen in het gewone arbeidscircuit voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs verhogen.

“Voor onze screening maken we gebruik van de “Leidraad screening en intake duaal leren” van DuleGO! , een handige gids die werd opgesteld door DuleGO! en AP-hogeschool.We halen er de casussen uit die betrekking hebben op onze richting en stages. Dit gebruiken we als basis van onze screening. De screening zelf gebeurt door de twee leercoaches op school en gaat vooral polsen naar de arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid van onze leerlingen. Daarna geven we een advies aan de leerling. Na de screening maakt de leerling zelf een CV en sollicitatiebrief of en stuurt dit naar mogelijke werkplekken. De stageplaats kiest uiteindelijk de leerling.”

Anneke Maris, trajectbegeleider in de opleiding Zorgkundige duaal – Campus Russelberg