Wat is stage?

Bij een stage gaat een leerling de competenties die hij of zij op school leerde, oefenen in een bedrijf. De leerling zal onder gelijke omstandigheden als reguliere medewerkers van het bedrijf beroepservaring opdoen. De organisatie van stages is vastgelegd binnen een wettelijk kader. 

De stage is onbezoldigd maar onkosten (meestal verplaatsingskosten) kunnen wel vergoed worden tenzij anders bepaald in de leerlingenstage-overeenkomst. In dat geval moet de school erover waken dat de kosten niet te hoog oplopen voor de leerling.