Wat is/was leertijd?

Sinds 2019 wordt het stelsel van Leertijd hervormd naar een systeem van duaal leren. Tegen 2025 zullen alle opleidingen van het stelsel Leertijd omgevormd zijn naar een duaal traject.

Bij Leertijd is de leerling ingeschreven in een Syntra-campus. De leerling krijgt één dag per week les in het opleidingscentrum van Syntra. De overige vier dagen werkt hij/zij in een bedrijf via een overeenkomst alternerende opleiding Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). De leerling krijgt een leervergoeding. De leerling krijgt ook nog een vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer.