Wat is/was leren & werken?

Sinds 2019 wordt het stelsel van Leren en Werken hervormd naar een systeem van duaal leren. Tegen 2025 zullen alle opleidingen van het stelsel Leren en Werken omgevormd zijn naar een duaal traject.

Leren en Werken is een onderwijsvorm voor leerlingen vanaf 16 jaar (of 15 als ze de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebben doorlopen). Deze leerlingen kiezen ervoor om deeltijds te leren en deeltijds te werken en kunnen beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen, of hun diploma secundair onderwijs

Er bestaan twee systemen van Leren en Werken: 

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
  • leertijd