Is er op basis van het doelenkader en in afstemming met de mentor een opleidingsplan opgesteld?

Vanuit de verkenning in fase 1 vraag 5 (nieuwe functies), weten we dat de trajectbegeleider een sleutelfiguur is voor het vormgeven van het duale traject. Het takenpakket van de trajectbegeleiding omvat onder andere:

  • Implementatie van het doelenkader
  • opmaken van overeenkomsten
  • Screening en matching van leerlingen 
  • Begeleiden en evalueren van leerlingen duaal leren
  • Contactpersoon voor bedrijven

Uiteraard kan de verantwoordelijkheid voor deze taken ook gedeeld worden door twee of meer personen.

Het doelenkader (voorheen standaardtraject)  is een cluster van de competenties die aangeleerd moeten worden, gebaseerd op de eindtermen of beroepskwalificaties.

Het omvat ook het aandeel (uitgedrukt in gemiddeld aantal uren per week in het schooljaar) dat besteed wordt aan de component school en aan de component werkplekleren.

Welke competenties de school aanleert en welke binnen het bedrijf worden aangeleerd, zal je in een latere fase moeten afspreken met de mentor uit het bedrijf in kwestie en wordt opgenomen in een opleidingsplan dat op maat gemaakt wordt van elke leerling.