Heeft het duale team zicht op de impact die het vormgeven van een duale richting zal hebben op schoolorganisatie?

In fase1 vraag 9 zagen we al dat er een uitnodiging was om stil te staan bij het impact van duaal leren op de schoolorganisatie. In deze fase is het handig als je het werk dat je daar deed er weer even  bij neemt.

Er is een kans dat bij het doorlopen van de andere fases je al een ander beeld kreeg over duaal leren. De bezorgdheden van toen zijn misschien al opgelost. Er zijn misschien ook nieuwe bezorgdheden opgedoken. 

De focus van deze fase ligt vooral op het duale team. Heeft deze groep van mensen het overzicht over de schoolorganisatie.

We nemen de vorige indeling erbij. We draaien ze deze keer echter om en we starten op het meso-niveau van de school. En we eindigen bij het micro-niveau van de klas.

We hadden het toen over personeelsbeleid en weerstanden. We gaan ervan uit dat je daar al mee aan de slag ging. Er is een visie op school rond duaal leren en (een beduidend deel van) de collega’s is daarvan op de hoogte. Er is (zie verder) al gekeken naar de lesroosters en de effecten daarvan op mensen. Voor betrokken collega’s waar er veel veranderingen zijn is minstens een gesprek geweest om uit te stippelen hoe die veranderingen er zullen uitzien en is er gezocht naar middelen om die veranderingen aan te kunnen. We denken bijvoorbeeld aan het verschuiven van collega’s in andere opdrachten, het voorzien van de nodige opleidingen om met de veranderingen te kunnen werken, coaching van collega’s (bijvoorbeeld in overleg met de pedagogische begeleidingsdienst?). Voor de betrokken collega’s is de tijdlijn ook duidelijk: wie doet er wat tegen wanneer.

Enkele vragen rond de tijdlijn: Wanneer maakt je school de planning op voor het volgende jaar? Verandert alles rond duaal de timing daarvan? Het is niet onlogisch om de planning met het duale team te linken aan de andere planningen van de school. Wie praat dit door? Moeten er planningen aangepast worden?  Wie kan dit beslissen? Is dat duidelijk voor iedereen?

In het maken van een planning hou je ook rekening met het personeelsbeleid. Welke mensen worden toegewezen aan het project? Weten ze dat? Wat moeten ze nog kunnen om die job goed te doen? Welke opleidingen zijn er nog nodig? Is daar tijd voor voorzien? Zijn daar middelen voor voorzien? Kan het duale team zijn taken definiëren binnen dat pakket?

Het betrekken van het duale team zal op zich ook een versterkend effect hebben omdat ze de eigen weerstanden en die van de andere collega’s kunnen benoemen en er concreet actie rond kunnen nemen. 

Ook in de klas zullen er verschillen zijn. We hadden het daar al over op andere plaatsen van de website. Het is van belang om voor jouw school daar een goed beeld op te krijgen. Zijn er nieuwe samenstellingen van klassen nodig? Kloppen de leerlijnen nog? En als dat niet zo is, kan de leerkracht dat organiseren? Waar en hoe is er ondersteuning nodig? Lukt het nog met de klassieke structuur? Moet het anders georganiseerd worden? 

DIt laatste overstijgt natuurlijk het klasniveau als het dat effect heeft op verschillende klassen. Welke klassen zijn betrokken? Wat moet er identiek zijn in de verschillende klassen? Wat mag/moet er net  verschillen?

Een volgende item is stilstaan bij de praktische organisatie op school. In welke lokalen/ruimtes gaan momenten doorgaan met de leerlingen/bedrijven? Moet erin die ruimtes nog investeringen gedaan worden? Is daar een planning voor nodig?

Inhoudelijk is er natuurlijk de vraag wie  er wat doet: welke leerinhouden worden aangeboden door de school? Welke zijn voor rekening van het leerbedrijf? Wie gaat dit evalueren? Hoe zal dat gebeuren? Er zal hier ook wat overlap zijn met fase 2 vraag 7. Maar het start alvast op de school om hierover na te denken. De school is de plaats waar de meeste expertise zit als het gaat over leren.