Is het personeel op school geïnformeerd?

We zijn ervan overtuigd dat een verandering maar werkt als iedereen geïnformeerd is. De mensen die op de school werken zijn daarbij een belangrijke schakel.  We vallen terug op het schema van publicspace . Dit geeft ons de mogelijkheid om naar onze communicatie te kijken.

Dit schema geeft richting aan de aanpak van de communicatie. We brengen het hier aan voor het personeel. Het is uiteraard ook geschikt voor communicatie met andere betrokkenen verder in het stappenplan.

Eerst is er een analysefase. In dit geval is doel  informeren van de collega’s op school. Het is nog niet de bedoeling om in te zetten op overtuigen. 

Vervolgens gaan we naar de communicatie aanpak. Enkele hulpvragen hierbij:

 • Wat is de stand van zaken in dit project? Op dit moment is het nog in de tweede fase.
 • Wat is er al gedaan? Er zijn al verschillende mensen die meegenomen zijn in fase 0 en 1. Weten de collega’s dit al? Welke stappen heeft deze ploeg al gezet? Zijn er al knopen doorgehakt?
 • Wat is er aan de hand in de omgeving mbt dit onderwerp? Het feit dat de school de stap zet om duaal leren te onderzoeken is alvast een indicatie dat het de moeite was om dit te gaan onderzoeken.
 • Hoe past het project binnen de organisatiestrategie? 
 • Wat gaan we daarom doen/veranderen?
 • Wat betekent dat voor het personeel dat ermee te maken krijgt? Welke zekerheiden zullen er zijn? Welke stabiliteit kan er nu gegeven worden?  Een verandering als het (mogelijks) invoeren van duaal leren geeft heel wat onzekerheid. Houden mensen dezelfde job? Zal hun lesgeven er nog steeds hetzelfde uitzien? Heeft het secretariaatspersoneel extra werk? 
 • Wat is er voor (de medewerkers in) de organisatie bereikt als het onderwerp klaar is? Deze vraag komt ongetwijfeld nog vroeg. Goed als er al een antwoord kan gegeven worden en anders goed om het in het oog te houden in een volgende fase.
 • Wanneer is dat resultaat er? Een tijdsplanning die eventueel rekening houdt met mogelijke afwerking van deelstappen. Een hulpmiddel kan de structuur zijn die ook in deze schoolscan zit. Elke fase kan een moment van communicatie zijn. 
 • Hoe hangt het samen met andere onderwerpen/projecten/veranderingen? En hebben we deze  projecten bereikt?
 • Hoe ga je het gewenste resultaat bereiken en wie gaat dat doen? Het duale team zal hier een belangrijke rol spelen. Kennen de personeelsleden dit team? Weten ze waar het team voorstaat? Welke verandering zullen ze concreet realiseren? Welke stappen zullen gezet (moeten) worden?
  Later vul je dit aan met de manier waarop het project/de verandering tot stand komt en de planning.
 • Hoe bewijs je dat je je project(doelen) serieus neemt? Kunnen mensen (al) ervaren dat wat je belooft, ook overeenkomt met hoe de organisatie handelt

Communicatie planning: goed nadenken over het ‘beste moment’ om deze communicatie te doen. Is een personeelsvergadering waar verschillende andere zaken ook besproken moeten worden het beste moment?

Belangrijk: laat ook ruimte aan mensen om kritische bedenkingen te maken (anticiperen op weerstand) niet enkel tijdens het moment van info maar ook enige tijd erna, sommige mensen hebben even tijd nodig om over de verandering en wat dit voor hen kan betekenen na te denken.