Heeft de directie de richting aangevraagd?

Voor het opstarten van een nieuwe richting is er ook een technische stap: de richting op zich moet ook aangevraagd worden. De juiste term hiervoor is “programmatie-aanvraag”. Deze procedure wordt beschreven in 2 omzendbrieven. 

In het geval van gewoon secundair onderwijs moet er gekeken worden naar omzendbrief SO 61. De concrete aanvraag is via een digitaal formulier via ‘Mijn Onderwijs’ waar je voor moet inloggen. De volledige administratieve procedure voor gewoon secundair onderwijs vind je in 3.7.2 van de programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Voor het buitengewoon secundair onderwijs kijken we naar omzendbrief SO/2006/03(BuSO). Er zijn enkele technische voorwaarden in deze omzendbrief in 3.6.12  “Oprichting van een nieuw duaal structuuronderdeel in opleidingsvorm 3 of in opleidingsvorm 4.”

Uit de “omzendbrief duaal leren en de aanloopfase” halen we nog enkele belangrijke data. De aanvraag moet ingediend worden VOOR 30 november van het voorafgaande schooljaar. De beslissing volgt tegen 31 maart en dan kan de opleiding starten op 1 september. Een aandachtspunt  is wel dat er effectief een leerling moet ingeschreven zijn tegen 1 oktober. Kijk voor de planning ook nog even naar vraag 6 in fase 1.