Heeft het duale team een duale visie opgesteld?

De visie drukt uit wat je als school met duaal leren wil bereiken en het kan je helpen om beslissingen te maken en prioriteiten te stellen, een ijkpunt.

In een visie mag ambitie zitten. Waar wil je staan over 5 jaar, over 10 jaar? Waar ben je nu al goed in? Hoe ga je dat realiseren?

De concrete uitwerking van een stappenplan hoort niet bij de visie. Het vooruitkijken en dromen wel. Hou rekening met deze zaken:

 • Wat wil je realiseren ?
 • Voor wie is het? (leerlingen, ouders en bedrijven)?
 • Wat is effect op de omgeving?

Vooraleer je aan het schrijven van een visie komt is er overleg nodig. Waar je samen spreekt met de groep. Bij de Vlaamse overheid vinden we alvast een mooi stappenplan om dat te realiseren (we geven hier een ingekorte versie):

De visie voor een organisatie kan omschreven worden als een realistische dagdroom en geeft een antwoord op de vraag: Waar wil u naar toe?

De visie drukt uit dat de organisatie de missie in een veranderende omgeving waarmaakt.

De visie beantwoordt vier vragen:

 • De organisatie formuleert wat ze wil bereiken als een hoger doel. Wat zijn uw idealen?
 • De visie is ambitieus en streeft naar een gewaagd doel: waarheen gaat u?
 • De organisatie toont haar unieke eigenschappen in de visie. Waarin blinkt u uit? Welke kernkwaliteiten zet u in?
 • Tot slot kan de visie ook de kernwaarden weergeven: waarvoor staat┬á u? De visie streeft naar een collectief beeld, gedeeld door alle betrokkenen.

Een aantal kenmerken van een goede visie:

 • Relatief stabiel en consistent in de tijd
 • Biedt inspiratie en houvast bij verandering
 • Geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel gaat bereiken
 • Containerbegrippen (bijvoorbeeld draagvlak, globalisering) en lege begrippen (vb optimale, effectieve…) zijn uit den boze. Zeg wat u bedoelt en maak het concreet.

Wanneer je het moeilijk vindt om een visietekst te schrijven, kan je steeds beroep doen op de pedagogische begeleidingsdienst van de koepel waartoe je school behoort. Zij hebben vaak trajecten hierover uitgewerkt en kunnen je op weg helpen.