Is er een duurzaam duaal team (waaronder een trajectbegeleider) samengesteld?

In een eerdere fase werd er al een kernteam samengesteld. Het duurzame duale team is een vervolg op dit team.  We denken dat in dit duale team een deel van de mensen uit het kernteam mee overkomt. We stellen ons wel voor dat niet iedereen per se moet overkomen.

Een directie kan misschien niet elke vergadering volgen? Toch blijft een directe lijn met iemand die beslissingsbevoegdheid heeft cruciaal. In de loop van de komende fases zal er noodzaak zijn om beslissingen te nemen die snel bekrachtigd kunnen worden of beslissingen die snel afgeblokt kunnen. 

Het duurzame duale team is de ploeg van mensen die zullen zorgen voor de realisatie van duaal leren op school. Het bestaat volgens ons idealiter uit een aantal vaste leden aangevuld met specifieke expertise van binnen en buiten de school. Die expertise zal nodig zijn om knopen te kunnen doorhakken. 

Veel meer dan rollen op te sommen denken we dat het een goed idee is om te kijken welke profielen er juist nodig zijn. Zo denken we dat er niet moet staan “de leerkracht PAV” maar eerder “iemand met een duidelijke connectie met de algemene vakken die zicht heeft op het inhoudelijke aan de ene kant maar ook kennis heeft van de organisatie van de school”. Het maakt het ook mogelijk om in die profielen sommige takken onderling te wisselen. In de ene school is dat misschien de ancien van PAV, in een andere school die nieuwe leerkracht algemene vakken aangevuld met de collega die nu op het secretariaat zit en die vroeger les gaf. In nog een andere school is dat dan weer de TA.

Welke rollen zijn er nodig?

 • Iemand met een duidelijk verbinding met de praktijkcomponent
 • Iemand met een goede kennis van de te bereiken doelstellingen.
 • Iemand met een goed zicht op de algemene vakken.
 • Iemand die de organisatorische structuur van de school
 • Iemand die het werkveld goed kent
 • Iemand die het impact op punten kan berekenen van de personeelsbezetting

Rollen die volgens ons niet de hele tijd aanwezig hoeven te zijn maar wel moeten geraadpleegd worden:

 • Een directe link met de verantwoordelijke voor de lesroosters
 • Een verbinding met de persoon die de communicatie doet op school

De weg naar de samenstelling van dit duurzame team loopt volgens ons op een open manier.  Door de functies open te stellen krijgt iedereen de kans om de eigen competenties kenbaar te maken en in te zetten. Bovendien zal het openstellen van functies voor het hele team iedereen de kans geven om zijn/haar competenties in te zetten. Ga niet uit van je eigen assumpties ten aanzien van de competenties van het personeel.

Als de directeur (projectleider) niet zelf de leiding kan nemen dan is het zinvol dat de werking van het duurzame duale team een duidelijk kader krijgt om in te werken. We denken aan topics gerelateerd aan het faciliteren van de teamwerking: 

 • hoe vaak komen we samen en waar?
 • op welke manier werken we samen?
 • waar bewaren we documenten?
 • hoe rapporteren we aan de directie?

De lijst kan uiteraard nog worden aangevuld op basis van de specifieke context van jouw school.

Deze elementen zorgen voor een goede start. In de verdere vragen gaan we nog in op wat er dan juist moet gebeuren.