Vragen voor ROK BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.