Wat bespreek ik omtrent de basisvaardigheden?

Basiskennis en -vaardigheden zijn kennisaspecten en handelingen die de leerling dient te beheersen voor de start van het duale jaar om nuttig ingezet te kunnen worden op de werkplek. Dit omvat bijvoorbeeld het kennen en kunnen werken met basisgereedschap, basisproducten, het beheersen van de Nederlandse taal, of het kunnen uitvoeren van aantal eenvoudige handelingen op de werkplek.

Het bespreken van de verwachtingen en behoeften van het bedrijf hieromtrent bij de start van het leertraject zorgt voor duidelijkheid over hun leeropdracht. Het is ook een goede idee om de mentor op de hoogte te brengen wat de leerling al reeds (goed) kan, weet of zou moeten geleerd hebben, zodat de mentor hiernaar reeds kan verwijzen of mee aan de slag kan gaan.

Daarnaast kunnen gesprekken over basiskennis en -vaardigheden de school helpen bij het evalueren en verbeteren van hun leerplannen, zodat ze beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf zowel aan het begin als gedurende het jaar:

  • De benodigde basiskennis en -vaardigheden op de werkplek
  • De competenties van de leerling aan het begin van het traject
  • Gezamenlijke of afgestemde leer- en werkactiviteiten

Eventuele overlegdoelen om voorop te stellen:

  1. Bekijk samen wat de leerling zeker moet kunnen of weten aan het begin van het leertraject om nuttig inzetbaar te zijn op de werkplek.
  2. Bevraag wat de leerling al reeds goed kan en weet, of reeds geleerd heeft op school.
  3. Bekijk samen welke leerstof aan het begin van het traject dient aangeleerd of herhaald te worden om de werkzaamheden op de werkvloer te ondersteunen.
  4. Bekijk samen hoe de leerling zijn basisvaardigheden verder kan oefenen en aanscherpen op school en op de werkplaats
  5. Indien de leerling de nodige basiskennis en -vaardigheden niet beheerst, bekijk samen welke werkactiviteiten in de tussentijd wel geschikt zijn voor de leerling en de werkplek.