Vragen voor ROK V1: Het schoolteam en de lerenden creëren samen een positief en stimulerend school en klasklimaat.