Wat bespreek ik omtrent veiligheid en welzijn?

Leren kan alleen plaatsvinden in een veilige en goede leer- en werkomgeving. Het is belangrijk om een klimaat te creëren waarin leerlingen zich vrij voelen om vragen te stellen, fouten te maken en veilige relaties kunnen opbouwen met klasgenoten, leraren, werkcollega’s en leidinggevenden. Regelmatige intervisiemomenten kunnen helpen om de overgang van school naar werk voor leerlingen te evalueren en eventuele socio-psychologische problemen vroegtijdig aan te pakken. Het betrekken van vertrouwenspersonen of psychologische begeleiders van de leerling kan het welbevinden versterken.

Daarnaast is het belangrijk om leerlingen te informeren over hun rechten en plichten ten opzichte van de werkgever en belangrijke werkinstanties (bijvoorbeeld de vakbond en sectororganisatie). Het regelmatig bespreken en controleren van veiligheidsregels is belangrijk om de fysieke veiligheid van de leerling steeds te vrijwaarden.

Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf gedurende het jaar:

  • De fysieke veiligheid van de leerling
  • Het welzijn en mentale veiligheid van de leerling
  • De sociaal- maatschappelijke kennis van de leerling

Eventuele overlegdoelen om voor te leggen:

  1. Bespreek of bevraag hoe goed de leerling zich voelt in zijn werkteam of op school
  2. Bekijk wie de leerling de meeste aansluiting vindt of vertrouwen in stelt op de werkplek en op school
  3. Bespreek in welke mate de leerling zich fysiek of sociaal veilig voelt in zijn werkzaamheden of in het team of jouw leerbedrijf
  4. Bevraag in welke mate de leerling het gevoel heeft dat hij, zij, hen kan of mag leren binnen het leerbedrijf
  5. Bespreek in welke mate de leerling de overgang van school naar werk positief (bv. geld, het leren van een vak, collega’s) of negatief (bv. bij lichamelijke klachten, slaapproblemen bij ploegenwerk, mentaal druk, of omgaan met werkdruk) heeft ervaren
  6. Kijk of de leerling zijn plichten en rechten als duale leerling begrijpt, kennis heeft over zijn looncontract en loonbrieven en/of andere ondersteunende instanties buiten en binnen het bedrijf (bv. HR-afdeling, vakbond, mutualiteit, etc.)
  7. Denk samen mee na over hoe jullie het mentale, sociale en fysieke welzijn van de leerling nog beter kunnen opvolgen en ondersteunen

veiligheid en welzijn