Wat bespreek ik omtrent het opzetten van leer- werkactiviteiten?

Om een kwalitatieve leeromgeving tussen de school en het leerbedrijf te creëren, is het belangrijk om leer- en werkactiviteiten goed op elkaar af te stemmen. Wanneer dit goed verloopt kan het leren op school ook het leren op de werkplek versterken, en vice versa. Het is essentieel om de inhoud, de timing, doelstellingen samen te bespreken. Ook wanneer gebruik gemaakt wordt van werkplekopdrachten of projectfiches kunnen begeleiders dit best vooraf goed met elkaar doorspreken.

Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf gedurende het jaar:

  • Het creëren van afgestemde leer- en werkactiviteiten tussen de school en de werkplek
  • Werkplekopdrachten en/of projectfiches

Eventuele overlegdoelen om voor te leggen:

  1. Samen bekijken of de huidige werktaken van de leerling voldoende uitdagend zijn, en aansluiten bij zijn leernoden en competenties
  2. Samen bekijken of zijn takenpakket nog verder kunnen worden uitgebreid, meer diverse of gespecialiseerd taken kan bevatten o.b.v. het leerplan of zijn interesse
  3. Bespreken hoe de leerling steeds meer de mentor kan observeren, assisteren of meer zelfstandig werk kan uitvoeren op de werkplek
  4. Bespreken in welke werkprojecten, opdrachten of seizoenactiviteiten de leerling ingezet zal worden en hoe leerkansen en situatie voor de leerling gecreëerd kunnen worden
  5. Samen bekijken hoe leer- en werkactiviteiten doorheen het duale jaar verder kunnen worden opgebouwd naarmate de leerling meer kennis en vaardigheden opdoet.
  6. Indien de werkplekopdrachten worden gebruikt op school, neem deze dan samen door en bespreek wat de rol van mentor hierin is. Bespreek ook de inhoud, doelstellingen, tijdstip van uitvoering en benodigdheden
  7. Indien projectfiches worden gebruikt op school, bespreken hoe de mentor deze projectfiches op de werkplek plant te gebruiken. Bespreek ook de inhoud, doelstellingen, tijdstip van uitvoering en benodigdheden.
  8. Bespreek indien nodig eventuele aanpassingen in de werkplekopdrachten en projectfiches om beter aan te sluiten bij de dagelijkse werking en agenda, de werkwijze van de werknemers of de leervooruitgang van de leerling

leer- en werkactiviteiten