Is de organisatie van het duaal leren voor iedereen op school duidelijk?

De school is een complexe organisatie. Er zijn verschillende specialisaties. Het blijft wel van belang voor iedereen om op de hoogte te zijn van het grotere geheel dus ook van het duaal leren op school. Dat verdient ook de nodige aandacht.
Elke collega zou een beeld moeten hebben van wat duaal leren op de school betekent. Niet enkel weten om te weten maar om op een goede manier te kunnen participeren. Een goed geïnformeerde collega kan meedenken.
Voorzie dus voor elke collega informatie op maat over het grotere geheel. Een klassiek moment als een personeelsvergadering kan zorgen voor een snelle briefing. Maar misschien is meer specifieke informatie nodig voor sommige collega’s of groepen collega’s?
Is daar tijd voor voorzien? Is er iemand of een plaats waar informatie kan gevonden worden? Is dat geweten?