Is het startmoment georganiseerd?

Een officieel startschot van het duale traject zorgt voor erkenning en zet het duaal leren in de schijnwerpers. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een receptie waarbij iedereen formeel aan elkaar wordt voorgesteld: de trajectbegeleiders, de deelnemende bedrijven en hun mentoren, de leerlingen en eventueel hun ouders.

Op zo’n lanceringsmoment kunnen de krijtlijnen herhaald worden, verwachtingen duidelijk gesteld worden en zien leerlingen ook dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Dit kan op de school gebeuren maar eventueel ook op een van de bedrijven.