Wat bespreek ik omtrent leer- en werkattitudes?

De leerling ontwikkelt ook tijdens zijn duale traject zijn identiteit als werknemer op basis van hun capaciteiten en de verwachtingen van de school en de werkplek. Welke werk- en leergedragingen en -attitudes verwacht jullie dat de leerling tijdens zijn leertraject ontwikkeld? In welke mate ontwikkelt de arbeidsbereidheid en -rijpheid zich verder tijdens het leertraject ? Wat gebeurt er wanneer de leerling bepaalde gedragingen vertoont op de werkplek of afspraken niet nakomt op school?

SterEen gezamenlijk aanpak tussen jouw school en het leerbedrijf is daarom essentieel om de leerlingen te helpen algemene en werkspecifieke attitudes verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf aan het begin als gedurende het jaar:

 • De houding die de leerling stelt tegenover leren en werken
 • Jobspecifieke werkverwachtingen en -standaaarden op school en op de werkplek
 • Het opzetten van een gezamenlijk aanpak om verandering te weeg te brengen

Eventuele overlegdoelen om voorop te stellen:

 1. Bespreek hoe de leerling verwacht wordt zich te gedragen op de werkplek, en waar de leerling in uitblinkt of momenteel tekort in schiet
 2. Bespreek een (systematisch) te laat komen, onwettige afwezigheid, een vermindering in prestaties van de leerling op de werkplek en op school
 3. Bespreek in welke mate de leerling de werkzaamheden die hij, zij of hen uitvoeren leuk en interessant vindt, en hoe dit zich uit op de werkvloer en de school
 4. Bevraag waarover de leerling nog meer zou willen bijleren en welke vaardigheden uit het leerplan hij, zij, of hen zou willen verbeteren op de werkvloer en op school
 5. Bespreek in welke mate de leerling op dit moment reeds proactief werkt
 6. Bevraag in welke mate de leerling vertrouwen heeft in zichzelf
 7. Overloop de verschillende veiligheidsregels (omtrent veiligheidskledij, het gebruik van toestellen, omgaan met kinderen of ouderen) met de leerling
 8. Bespreek de werkstandaarden (bv. netheid, nauwkeurigheid, werktempo) die verwacht worden op de werkvloer en kijk waar eventueel nog verbetering nodig is of herkenning gegeven kan worden
 9. Bekijk hoe de school en het bedrijf kan samenwerken om specifieke leer- en werkattitude van de leerling verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren
 10. Overloop wie op de hoogte moet gesteld worden als de leerling (niet) op tijd aanwezig is op school en op de werkplek
 11. Bekijk of extra en/of externe begeleiding nodig is voor de leerling op de werkplek

leervooruitgang