Is er een actieplan nav de eindejaarsrapportage van het eerste duale jaar?

Ook na het doorlopen van een volledig duaal schooljaar, plan je best een moment in om het duale traject met alle betrokkenen te evalueren, net zoals de tussentijdse evaluatie (fase 5 vraag 3). Op basis van deze evaluatie, kunnen bepaalde actiepunten naar voren komen voor het volgende schooljaar en kan een nieuw actieplan opgesteld worden.