Vragen voor ROK BL6: De school communiceert transparant over haar werking met alle betrokkenen.