Is er een actieplan om het eerste duale jaar tussentijds te evalueren ?

Na het plannen en uitrollen van een duaal traject is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij hoe deze uitrol verloopt en te bekijken of een eventuele bijsturing noodzakelijk is (PDCA-cirkel). Om kort op de bal te spelen, wacht je best niet tot het duale traject een volledig jaar heeft gelopen om bij te sturen. Best is om ook al tussentijds te bekijken of en hoe het traject geoptimaliseerd kan worden. 

Bij fase 4 vraag 10 suggereerden we al om te bekijken op welke manier het traject bij alle betrokkenen bevraagd kan worden. Vanuit deze informatie kan een tussentijds rapport opgesteld worden waarin aanbevelingen voor bijsturing van het traject opgenomen worden. Op basis van deze aanbevelingen kan je dan een nieuw actieplan met bijsturingen uitwerken.

Meer weten?