Maakt het duale leren integraal deel uit van de schoolwerking en -visie?

De duale richtingen zitten mee in de visie van de school en vormen een geheel in het optimaal aanbieden van de leerplandoelen. Elke leraar van de school heeft weet van de richtingen en kan de meerwaarde benoemen. De algemene vakken en de praktijkgerichte vakken hebben de doelen doorgesproken, verdeeld en werken samen rond het duale traject.

De duale richtingen zijn zichtbaar voor alle geïnteresseerden.