Wat bespreek ik omtrent actief mentorschap en begeleiding?

Het begeleiden van leerlingen vormt de kern van het duaal leren. De trajectbegeleider en mentor spelen de belangrijkste rol in dit leer- en werksysteem. Onderzoek toont echter aan dat ook werkcollega’s, teamleiders, HR-medewerkers, praktijkleraren en leerlingbegeleiders belangrijke begeleidingstaken op zich nemen.

NotitieblokOm de begeleiding van de leerling verder te verbeteren, is het dus belangrijk dat alle begeleiders elkaar leren kennen en samenwerken als een team. Door regelmatig te kijken naar hoe er samengewerkt en gecommuniceerd wordt kunnen belangrijke informele begeleiders herkend worden en kunnen eventuele inefficiënties, moeilijkheden of misverstanden tussen de school en het leerbedrijf tijdens het duale leertraject worden opgelost.

Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf gedurende het jaar:

 • De mentor en zijn begeleiding op de werkvloer
 • De ervaring en noden van de mentor
 • De school en haar leerbegeleiders
 • De samenwerking en communicatie tussen de school en het leerbedrijf

Eventuele overlegdoelen om voor te leggen:  

 1. Bespreken hoe de leerling, trajectbegeleider en mentor het mentorschap ervaren
 2. Overlopen van de taken en verantwoordelijkheden van de mentor, trajectbegeleider en andere belangrijke leerbegeleiders op school en in het leerbedrijf
 3. Bespreken van eventuele uitdagingen of vragen die de mentor momenteel tegenkomt in de begeleiding en verder ondersteuning hierin
 4. In kaart brengen van wie actief betrokken zijn bij de begeleiding op school en in het leerbedrijf en welke taken zij formeel en informeel op zich nemen
 5. Uitwisselen van ideeën en verwachtingen over hoe de begeleiding van de leerling het beste kan worden georganiseerd op de werkvloer. Bespreek eventueel om te werken met een buddy-systeem of mede-mentoren
 6. Stellen van vragen over het begeleiden van leerlingen en de mogelijkheden om bij te scholen, of informatie in te winnen bij de school of andere
 7. Bespreken hoe de samenwerking en communicatie tussen de leerbegeleiders verder kan verbeteren zodat de leerling nog beter begeleid kan worden

actief mentorschap