Wat bespreek ik omtrent sociale vaardigheden?

Het ontwikkelen van een goede sociale houding en vaardigheden is essentieel voor toekomstig succes op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van sociale vaardigheden en attitudes vindt niet vanzelf plaats.

GearAnderen spelen hierbij een belangrijke rol. Werkcollega’s en klasgenoten dienen vaak als voorbeeld van hoe om te gaan met anderen en welke sociale regels gelden op school en op de werkplek. Hen actief betrekken en duidelijk bespreken wat hun rol is in het leerproces van de leerling is daarom een goed idee.

Voor meer informatie over dit thema bekijk de themafiche in de brochure “Samen werken aan duaal”.

De volgende thematieken kunnen besproken worden met het leerbedrijf gedurende het jaar:

 • De sociale houding van de leerling tegenover anderen
 • De sociale vaardigheden van de leerling op de school en werkplek
 • Sociale conflicten, de gevolgen en de bemiddelingsprocedure
 • Het opzetten van een gezamenlijk aanpak om verandering te weeg te brengen

Eventuele overlegdoelen om voorop te stellen:

 1. Bespreek hoe het contact tussen de leerling en de mentor, de leidinggevende, of de werkcollega’s op de werkvloer verloopt.
 2. Bevraag hoe de leerling zich gedraagt tegenover de trajectbegeleider, de leraren of de medestudenten op school, en hoe dit eventueel verschilt van zijn gedrag op de werkplek
 3. Bespreek in welke mate de leerling er in slaag goed samen te werken met werkcollega’s of goed om te gaan met klanten op de werkplek
 4. Bespreek eventuele succesverhalen, conflicten of moeilijkheden, en eventuele oorzaken hiervan.
 5. Bespreek in welke mate de leerling correct en efficiënt kan communiceren met de andere op de werkplek
 6. Bespreken in welke mate de leerling met kritiek kan omgaan en/of hulp kan vragen
 7. Bespreek hoe de leerling omgaat met zijn emoties of onzekerheden op de werkplek
 8. Bekijk samen hoe het leerbedrijf en de school de leerling kunnen begeleiden in het verder ontwikkelen van haar sociale vaardigheden en houding. Kijk of extra of externe begeleiding nodig is.