Vragen voor ROK V3: De leef- en leeromgeving en de onderwijsorganisatie ondersteunen het bereiken van de doelen.