Is alles afgesproken met het bedrijf rond organisatie?

De school en het bedrijf overlopen samen of ze over alle organisatorische zaken een afspraak hebben gemaakt (zie fase 3 vraag 1 en fase 3 vraag 2). Deze afspraken worden best schriftelijk vastgelegd zodat die voor alle partijen duidelijk zijn en door iedereen op de school en in het bedrijf kunnen geraadpleegd worden. 

Verschillende sectororganisaties hebben voor hun bedrijven een overzicht gemaakt met welke afspraken ze best maken met de scholen. Dit kan een goede inspiratiebron zijn voor een afsprakenbundel. Hier een voorbeeld vanuit de logistieke sector.

Ter inspiratie, enkele aspecten waarover best goede afspraken worden gemaakt:

  • Opleidingsplan 
  • Rollen van elke partner is duidelijk en bekend (trajectbegeleider & mentor)
  • Is er een back-up van begeleiders? (bij afwezigheid van de begeleiders)
  • Contactgegevens
  • Bedrijf is erkend als duaal leerbedrijf
  • Matching procedure leerling en leerbedrijf
  • Evaluatie: op welk moment, hoe, wie, … 
  • Deliberatie afspraken
  • Planning werkplekleren

“We vragen aan onze stageplaatsen om onze duale leerlingen niet te zien als een stagiair maar als een collega in opleiding. Dat wil zeggen betrek hen in alle collega activiteiten zowel tijdens als na het werk. Ook de werkplek kledij moet hetzelfde zijn. Op die manier horen onze leerlingen er vanaf dag 1 echt bij.”

Anneke Maris, trajectbegeleider in de opleiding Zorgkundige duaal – Campus Russelberg