Zijn er overlegmomenten gepland waar de voortgang van het leer- en ontwikkelingsproces van leerling wordt besproken en de leerling feedback krijgt?

Om een goed leerklimaat te ontwikkelen is belangrijk om regelmatig te kijken waar de leerling staat ten opzichte van de afgesproken doelen.
De leerling moet kansen krijgen om voldoende te oefenen en om bij te sturen waar nodig.

Op schoolniveau gebeurt dit op klassenraden maar ook op de werkplek moet hiervoor tijd genomen worden. Het gaat niet enkel om een bezoek van de trajectbegeleider aan het bedrijf maar om een driehoeksgesprek waarin elke partij gehoord wordt.

Om een gesprek goed te laten renderen is het belangrijk om dit voor te bereiden. Een format om op terug te vallen kan hierbij helpen.
Het aantonen van bepaalde competenties die bereikt zijn, werkstukken die gemaakt zijn kunnen ook hun plaats krijgen in deze gesprekken.

Er zijn bedrijven die ook functioneringsgesprekken met personeel houden, dus een soortgelijk gesprek zou ook kunnen met een leerling maar wel in een veilige omgeving met de begeleider van de school.
De school en het bedrijf bepalen vooraf een aantal vaste momenten waarop deze gesprekken plaats hebben.
De frequentie en aanpak zijn context afhankelijk maar het is belangrijk om een houvast ter voorbereiding te hebben.
In een dergelijk gesprek moet de werkhouding, attitudes alsook de te behalen doelen besproken worden.

Het is aan de trajectbegeleider om ook een aantal reflectievragen te voorzien zodat de leerling de situatie ook vanuit een ander oogpunt benadert. Benoem wat je waardeert en verwoord wat anders moet zodat er een duidelijk beeld voor alle deelnemers is.

“We brengen minstens om de twee weken een bezoek op de werkplek waar we tijd maken voor een gesprek. Halfweg de periode houden we een tussentijdse evaluatie van minstens 1u waarbij we samen met de mentor en de jongere in gesprek gaan. We maken hiervoor gebruik van het document van UNI-form. Een standaard document waar ook alle doelstellingen aan bod komen en gebruikt wordt op vele werkplekleren in de zorg (toch zeker in Limburg).

We gaan altijd voor een open gesprek waarbij ook de jongeren nog inbreng kan geven. Op die manier halen we vaak misverstanden weg én geeft dit vaak een boost aan de leerling. Alle punten worden ook telkens samen besproken.”

Anneke Maris, trajectbegeleider Zorgkundige Duaal – Campus Russelberg