Zijn de bedrijven bereikbaar voor de leerlingen tijdens de werkuren?

Hou er bij het zoeken naar bedrijven rekening mee dat je leerlingen zelfstandig op de werkplek moeten geraken. Bekijk dus al of er mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer het bedrijf te bereiken. Het bedrijf moet een bijdrage betalen voor verplaatsingskosten met het openbaar vervoer wanneer de leerling meer dan 5 km reist.
De meeste bedrijven die op verplaatsing werken (bvb. werven) voorzien eigen vervoer voor hun werknemers. Je informeert best bij deze bedrijven naar de mogelijkheid om ook de leerling toegang te geven tot dit vervoer en wat de afspraken hierrond zijn binnen het bedrijf.

In principe werken leerlingen jonger dan 18 jaar niet op zondag. Voor sommige sectoren (zoals bvb. de horeca) wordt hierop een uitzondering gemaakt. Ook nachtwerk is niet toegelaten voor deze leerlingen. Voor leerlingen ouder dan 18 jaar is werken op zondag en nachtwerk wel toegelaten. Meer informatie over deze voorwaarden kan je hier vinden.