Heb je zicht op het tijdspad dat je doorloopt bij het vormgeven van een duale richting?

Het opzetten van een duaal traject neemt ongeveer een jaar in beslag. Uiteraard kan dit afhankelijk van de context van de school korter of langer zijn.

Wees je ervan bewust dat je, zoals bij elke vorm van vernieuwing, soms flexibel zal moeten omgaan met planning: sommige fases van het projectmanagement vragen meer tijd dan andere. Het is belangrijk om na te denken over het organisatorische aspect en daarbij een stappenplan voor directies en trajectbegeleiders bij de hand te houden.

Het opzetten van een duaal traject is een project van en voor de hele school. Naast het organisatorische zijn er nog andere aspecten waar voldoende tijd voor nodig is: communiceren, informeren en motiveren van alle betrokkenen en het professionaliseren van het schoolteam. Wanneer hieraan onvoldoende aandacht en tijd besteed wordt, kan dit leiden tot weerstand en/of onvoldoende gedragenheid.