Hoe kan ik een plan maken om mensen actief te laten deelnemen aan dit project?

Een top-down verandering opleggen, zorgt voor weerstand in de sociale omgeving die een school is. We lezen dat ook in het OK (referentiekader onderwijskwaliteit) waar steeds sprake is van “de school” en “het schoolteam”.

Een schoolleider staat dan ook voor de uitdaging om iedereen te betrekken bij deze verandering. De impact zal uiteraard voor de verschillende betrokkenen anders zijn. De leerkracht die flexibel omgaat met de leerinhouden, de TA die de investeringen in het materiaalpark anders gaat bekijken i.f.v. de samenwerkingen van bedrijven, de leerkracht die zich onzeker voelt in zijn expertise door de confrontatie met de nieuwste materialen en technieken op de werkvloer, het poetspersoneel dat andere planningen krijgt omdat leerlingen op bepaalde dagen niet aanwezig zijn in de school,… Dit zijn maar enkele voorbeelden die aangeven hoe complex de verandering naar duaal leren wel kan zijn en hoe belangrijk het dus is om met die complexiteit rekening te houden.

De gesprekken in de eerste fase van ons onderzoek en ons literatuuronderzoek leerden ons het belang van het maken van een projectplan. We vonden zelf veel inspiratie op volgende websites:

Bij het maken van een projectplan is het van belang om weerstand de nodige aandacht te geven. Aangezien weerstand vaak een signaal is dat een verandering niet gedragen is (zie ook fase 1 vraag 9), is het van het grootste belang deze signalen te herkennen en ermee aan de slag te gaan. Onderstaande sites geven volgens ons kwalitatieve handvaten :