Welke scholen rondom bieden welke duale richtingen aan? Hoe wil/kan je jezelf daartegen positioneren?

Vanuit de overheid wordt erop aangestuurd om zoveel mogelijk duale richtingen te organiseren. Dit moet in een ruimere context bekeken worden: niet elke school kan alle richtingen duaal aanbieden.

Het is een meerwaarde om binnen de scholengemeenschap te kijken wie welke richting best aanbiedt zodat expertise, middelen en bedrijven verdeeld kunnen worden en er geen onderlinge concurrentie is.

Afstemming met scholen in de buurt kan eveneens tot interessante samenwerkingsverbanden leiden.

Bekijk hier een overzicht van alle scholen in Vlaanderen die duaal aanbieden. Het is belangrijk om met je team aan de slag te gaan met een concretere invulling van elke richting.