Er zijn voldoende leden van het kernteam gemotiveerd.

Bij het informeren van de vakgroepen, werd de vraag gesteld wie graag wil meewerken aan de uitbouw van het duale traject. Wanneer er verschillende personeelsleden gemotiveerd zijn om mee te werken, kan je samen met hen (op basis van hun competenties) bekijken welke taken en verantwoordelijkheden zij zich zien opnemen in dit traject. Dit engagement leg je best ook formeel vast.

Wanneer er onvoldoende kandidaten zijn om het duale traject vorm te geven, probeer dan de mensen te overtuigen waarvan jij denkt dat ze over de nodige capaciteiten beschikken om bepaalde taken en verantwoordelijkheden op te nemen. Dit doe je best door hen persoonlijk aan te spreken en uit te leggen waarom je denkt dat zij  geschikt zijn. Wanneer zij akkoord gaan, leg je ook hier het engagement best formeel vast.