Hoe zijn de vakgroepen geïnformeerd?

Duaal leren implementeren in de schoolwerking, zal ervoor zorgen dat er grote veranderingen in deze werking zullen ontstaan. Wees je ervan bewust dat deze veranderingen kunnen zorgen voor weerstand bij het personeel.
Wanneer je vroeg genoeg in het veranderingstraject inzet op het informeren van de vakgroepen, kan je anticiperen op de weerstand die er zal komen. Op deze manier kan je ook de bezorgdheden van de vakgroepen in kaart brengen en informeren naar de manier waarop ze wensen betrokken te worden in de uitwerking van het traject.

Je betrekt best alle vakgroepen op school aangezien het vormgeven van een duaal traject niet enkel vanuit de technische vakken gebeurt en samenwerking met de algemene vakken belangrijk is. Ook de algemene vakken worden immers in het traject geïntegreerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren (bvb.: omgaan met diversiteit op de werkplek, respectvol communiceren met collega’s, dagverslagen schrijven, sollicitatiegesprekken, …). Bovendien geef je op deze manier de kans aan iedereen om vrijwillig mee in het vormgeven van het duale traject te stappen.

Op welke manier kan je hierover communiceren?

  • Informeren tijdens personeelsvergadering – vakvergaderingen
  • Voorbeelden aanhalen van andere scholen (eventueel een expert uitnodigen)
  • Met de vakgroep andere scholen bezoeken